کوتاه کننده لینک

کوتاه کننده آدرس دات آی آر: تمامی لینک ها را کوتاه و لینک کانال های اپلیکیشن شاد و روبیکا را تبدیل به لینک مسستقیم می کند

آدرسی که می خواهید کوتاه شود را
وارد کنید:

https://adr3.ir/

با کوتاه کننده لینک می‌توانید لینک‌های طولانی را به لینک‌های کوتاه و دلخواه تبدیل کنید تا به راحتی و بهترین شکل به اشتراک بگذارید.

چرا کوتاه کننده لینک؟